Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 16.30

Ze względów organizacyjnych dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godz. 8.00. Odbiór dzieci od godz. 14.30