Dyrektorem placówki jest mgr Iwona Bednarczyk - Chrzanowska, a funkcję wicedyrektora pełni mgr Katarzyna Bodo. Stanowimy kreatywny i zintegrowany zespół o dużym doświadczeniu.

PERSONEL PEDAGOGICZNY - rok szkolny 2023-24

GRUPA I - dzieci 3-letnie:
- mgr Dorota Dydak - Hordy - nauczyciel wychowawca
- mgr Katarzyna Bujaczek - nauczyciel
- Marcela Ogulewicz - pomoc nauczyciela

GRUPA II - dzieci 3-letnie:

- mgr Monika Leocho - nauczyciel wychowawca,
- licencjat Anna Piaskowska - Stanek - nauczyciel,
- Katarzyna Rusin - pomoc nauczyciela,

GRUPA III - dzieci 4-letnie

- licencjat Kamila Piątkowska - nauczyciel wychowawca,
- mgr Katarzyna Bujaczek - nauczyciel,
- Katarzyna Kolej - pomoc nauczyciela,

GRUPA IV - dzieci 5-letnie:
- mgr Małgorzata Latos - nauczyciel wychowawca,
- licencjat Anna Piaskowska - Stanek - nauczyciel,
- mgr Agnieszka Grąbczewska - nauczyciel wspomagający
- Alicja Warkowska - pomoc nauczyciela,

GRUPA V - dzieci 6-letnie:
- mgr Joanna Pieniawska - nauczyciel wychowawca,
- mgr Martyna Matuszak - nauczyciel,
- mgr Monika Spałka  - nauczyciel wspomagający
- Ewa Duda - Kurach - pomoc nauczyciela,

GRUPA VI - dzieci 4-letnie:
- mgr Monika Spałka - nauczyciel wychowawca,
- mgr Katarzyna Bodo - nauczyciel,
- Natalia Dadan - pomoc nauczyciela

PEDAGOG SPECJALNY - mgr Monika Leocho

LOGOPEDA - mgr Kalina Rogaczewska

NEUROLOGOPEDA - mgr Agnieszka Szwed

RELIGIA - Kazimiera Łopatka

REWALIDACJA
- mgr Agnieszka Grąbczewska,
- mgr Marzena Astasewicz
- mgr Monika Spałka
- mgr Agnieszka Szwed

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE - mgr Joanna Pieniawska

ZAJĘCIA EMOCJONALNO - SPOŁECZNE - licencjat Kamila Piątkowska

Pracownicy administracji i obsługi
- Anna Krymowska - samodzielny referent,
- Bożena Ostrysz - szefowa kuchni,
- Jolanta Grębowiec - pomoc kuchenna,
- Joanna Halasz - pomoc kuchenna,
- Katarzyna Mruczek - pomoc kuchenna,
- Edward Chomicz - woźny.