Harmonogram przyjmowania wniosków o przyjęcie dziecka
do Przedszkola nr 3 w Koszalinie

Uprzejmie prosimy o składanie wniosków wraz z załączonymi dokumentami osobiście w przedszkolu (gabinet dyrektora) w następujących terminach:

Dn. 03.04. 2023 poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00

Dn. 04.04. 2023 wtorek w godz. 14.00 – 15.00

Dn. 05.04. 2023 środa w godz. 14.00 – 15.30

Dn. 11.04. 2023 wtorek w godz. 14.00 – 16.00

Dn. 14.04. 2023 piątek w godz. 9.00 – 12.00

Dn. 17.04. 2023 poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00

Dn. 18.04. 2023 wtorek w godz. 9.00 – 11.00

Dn. 20.04. 2023 czwartek w godz. 10.00 – 12.00

Dn. 21.04. 2023 piątek w godz. 13.00 – 15.00